Get Adobe Flash player

Site içi arama

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Sayaç

689352
Bugün58
Tüm zamanlar689352
IP niz :54Dot221Dot73Dot186
(2008 Aralık ayından itibaren)
Şuanda 12 konuk çevrimiçi

Videoları seyredemeyen windows tabanlı ziyaretçilerimizin adobe flash player eklentisini güncellemeleri gerekebilir.

Adobe Flash Player eklentisini sitesinden yüklemek için tıklayın

1. sınava hazırlık-TAM ÖZET

 
 
 
bios=canlı logos=bilim
Bilim dilinin latince olmasının nedeni: Latince ölü bir dil olup, cümle yapı ve kuralları değişime
uğramaz.Bu nedenle özel olarak seçilmiştir.
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
HÜCRESEL YAPI :
Canlı olmanın en temel özelliği, hücresel yapıdan oluşmaktır.
BESLENME:
1.Ototrof:Kendi beslek canlılar
a) Fotoototroflar: Fotosentez yaparak besinlerini üretirler: 6CO2+6H2O--->C6H12O6 + 6O2
b) Kemoototroflar: Kemosentez yaparak besinlerini üretirler.Farklı versiyonları vardır.Bir
örnek olarak Nitrit bakterilerinin yaptığı kemosentez olayını verebiliriz :
2.Heterotrof: Dış beslek canlılar
a)Holozoik beslenme : Besinlerini katı parçacıklar halinde alırlar
i)Herbivor(otcul) ii) Karnivor(etcil) iii) Omnivor (hem etcil hem de otcul)
b)Çürükçül (Saprofit)beslenme:Canlıların ürün,artık yada ölülerindeki organik maddeleri
inorganik maddelere dönüştürerek yaşarlar
c)Ortak yaşam(Simbiyoz) yoluyla beslenme:
i)Mutualizm ii)Komensalizm iii)Parazitizm
                      Konuk   Konak
Mutualizm          +          +
Komensalizm    +         0
Parazitizm         +          --
3.Hem Ototrof hem de Heterotrof beslenme :
a) Liken(kara yosunu + mantar) b) Öglena gibi bazı protistler c) Böcekçil bitkiler

SOLUNUM:
1-O2 li solunum : C6H12O6+ 6O2 ---> 6CO2 + 6 H20 + 38 ATP (net)
2-O2 siz solunum
3-Fermantasyon
a. C6H12O6 --> 2 C3H603 + 2 ATP (net) Laktik asit fermantasyonu
b. C6H12O6 --> 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP (net) Etil alkol fermantasyonu

Metabolizma: Anabolizma(Yapım)+Katabolizma(Yıkım)

BOŞALTIM:
Karasal canlılar N lu artık maddelerini üre ya da ürik asit şeklinde, sucul organizmalar ise amonyak
halinde dışarı atarlar.
Çok hücreli canlılarda solunum sistemi ile (CO2), sindirim sistemi ile (sindirelemeyen artıklar), deri
yoluyla(terleme), boşaltım sistemi yoluyla (idrar fazla mineral ve vitaminler), solungaçlar ile
( balıklarda NH3, deniz balıklarında tuz) atılması gereken maddeler atılır.
ÜREME:
Eşey :Bir tür içindeki cinsiyetlerin her biri
1.Eşeysiz üreme: Ata bireyin kopyalarının meydana getirilmesi ile üreme.Çeşitlilik yoktur
2.Eşeyli üreme: Eşeylerin birlikte, genetik katılımı ile, yeni bir genetik düzeni olan birey oluşturulması ile
üreme.Oluşan bireylerin çeşitlilik oranı yüksektir.
ÇEVRESEL UYARILARA TEPKİ:
1.Taksi :Bir hücrelilerin yer değiştirmesi=Göçüm. + ve – çeşitleri vardır.
Örn: + fototaksi : ışığa göçüm ; - kemotaksi : kimyasal maddelerden kaçma
2.Tropizma : Bitkilerin etkene bağlı yönelme hareketi.
Örn: + fototropizma : ışığa yönelim; + jeotropizma : köklerin yer çekimine yönelimi
3.Nasti : Bitkilerin etken tetiklemesi ile standart hareketi
Örn: Dokunma ile küstüm otunun yapraklarının kapanması
Örn: Lale çiçeklerinin farklı sıcaklıklarda açılıp kapaması
ORGANİZASYON:
atom -- element ve bileşik -- organel -- hücre -- doku -- organ -- sistem – organizma
 
SU:
İnorganik maddedir ve sindirime uğramaz.
Enzimlerin çalışması ve kimyasal reaksiyonların meydana gelebilmesi
için su şarttır. (ÖRNEK:Hidroliz )
Adhezyon ve Kohezyon özellikleri ile bitkilerde su taşınmasında rol oynar.
İyi bir çözücüdür. Metabolizma sonucu oluşan Amonyak ve Üre su ile çözünerek dışarı atılır.
ASİT
Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu (H+) verebilen maddelere ASİT denir.
Asitlerin Özellikleri:
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
Seyreltik çözeltilerinin tatları ekşidir.
Asitler yakıcıtahriş edici özelliğe sahiptir.
BAZ
Sulu çözeltilerine hidroksit iyonu (OH) verebilen maddelere BAZ denir.
Bazların Özellikleri:
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
Seyreltik çözeltilerin tatları acıdır.
Bazlar ele kayganlık duygusu verirler
TUZLAR
Asit ve bazların nötrleşmesinden meydana gelen ürünlere tuz denir.
Tuzların özellikleri:
Katı halde iyonlar birbirine sıkı sıkıya
bağlandıkları için elektrik akımını iletmezler.
Sulu çözeltileri ise elektrik akımını iletirler.
Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar.
Olaya nötrleşme denir.

pH:Bir çözeltideki H+ iyon yoğunluğunun negatif logaritmasıdır. 0-7 arası asit; 7-14 arası baz olarak ifade edilir.

MİNERALLER
İnorganik maddelerdir.
Sindirime uğramazlar.
Enzimlerin yapısına katılırlar.(Kofaktör olarak)
Düzenleyicidirler.
Canlı yapısına katılırlar.
Yapımonarım rolü oynarlar.
Fe
Hemoglobinin yapısında yer alan demir, oksijenin dokulara taşınması ve hücre solunumu için çok önemlidir. Eksikliğinde bir çeşit kansızlık(demir eksikliği anemisi) ortaya çıkar.
I
Tiroid bezinin Tiroksin hormonu yapımı için gereklidir. Tiroid hormonu hücre metabolizması ve dolayısıyla fiziksel ve zihinsel gelişme, sinir ve kas dokusu işlevleri, dolaşımda rol oynar. Yeterli miktarda alınmazsa basit guatr yani tiroid bezinde büyüme meydana gelir.
Ca
Kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Kanın pıhtılaşmasında rol alır. Eksikliğinde kemik yapı bozuklukları ve sinir sisteminde aşırı duyarlılık görülür.
Eksikliğinde yetişkinlerde osteomalazi, çocuklarda raşitizm gözlenir.
Kemik gelişimi için Ca ve VitD birlikte alınmalıdır.
Mg
Magnezyumun vücuttaki % 65 70 kadarı kemiklerde bulunur ve kemik matriksinin güçlenmesinde rol oynar. Kemiklerde yer alan magnezyumun büyük bir kısmı, elementin eksikliğinde kullanılabilir biçimdedir.
Mn
Kıkırdak dokusu, steroid sentezi, ve glukoz kullanımı için gereklidir. Eksikliğinde anormal kemik ve kıkırdak oluşumu, glukoz toleransında bozulma ve büyümede gecikme oluşabilir.
K
Eksikliğinde kas zayıflığı, sinirsel duyarlılık, kalp atışında düzensizlik görülür.Sinir hücrelerinde Na ile birlikte impuls(uyartı) oluşumunu sağlar.

Kr
İnsülin oluşumuna, kandaki şeker ve kolesterol düzeyinin kontrolüne yardım eder. Krom; vücuttaki enzim ve hormonlar için çok önemlidir.

P-Fosfor Sadece fizyolojik kimyasal reaksiyonlarda yer almakla kalmaz, aynı zamanda vücuttaki bütün hücrelerde bulunur. Normal kemik ve diş yapısı, kalp düzeni ve normal böbrek fonksiyonları için gereklidir. ATP ve nükleotitlerin, nükleik asitlerin yapısına katılır.
Se
Selenyum Vitamin E ile birlikte antioksidan ve hücre koruyucusu olarak çalışır. Erken yaşlanma ve dokuların oksidasyon nedeniyle zarar görmesini engeller.
S
Kükürt Sağlıklı saç,cilt ve tırnaklar için gereklidir. Oksijen dengesinin muhafazasına yardımcı olur,bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir.
Na
Sodyum Bu mineral sinir ve kas fonksiyonlarının devamı için çok önemlidir. Asıl görevi sıvı pompalanmasını sağlamak ve gıdaların hücre zarından geçişini sağlamaktır. Bol miktarda sodyum yüksek kan basıncına katkıda bulunur.
Zn
Çinko Bu esansiyel mineral vücutta herşey için gereklidir. Vücudun sağlıklı bir yapıda tutulması için herşeyi harekete geçiren bir kıvılcım gibi çalışır.Fazlası zararlıdır.
F
Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Flor minerali diş minesinin sertleşerek gelişiminde ve dişlerin çürümeye karşı korunmasında görev alır. Birçok ülkede flor, içme suyuna ekleniyor; ayrıca diş macunlarının çoğunda da bulunuyor. Flor aynı zamanda osteoporoz denilen kemik erimelerinin
önlenmesinde Ca ile birlikte rol oynar. Suların flor yoğunluğu düşük olan yerlerde uygun miktarda eklemeler yapılmalıdır.Flor yetersizliği dişlerde çürümeyi kolaylaştıracaktır. Çok fazla flor tüketimi de,dişlerde benek veya kahverengi lekelere
MİNERALLERİN TOKSİK (Zehirleyici) ETKİLERİ
Civa(Hg) ,Kurşun(Pb) , Bakır(Cu), Arsenik(As), Çinko(Zn), Kadmiyum(Cd) ,Uranyum (U) gibi ağır metaller fazla alındıklarında toksiktirler.
 
 

MONOSAKKARİTLER
Genel Özellikleri

1-Hücre zarından geçerler bu nedenle hidrolizlerine gerek yoktur.
2-Karbonhidratların yapıtaşlarıdır.(Monomerdirler)
3-Riboz ve deoksiriboz nükleik asitlerin yapısına katılırlar.
4-Suda çözünürler.
5-Protein ve lipitlerle bileşik oluşturabilirler.
Proteinler + karbonhidratlar = GLİKOPROTEİN
Yağlar + karbonhidratlar = GLİKOLİPİT
6-Enerji verici olarak kullanılırlar.
7-Yapılarında glikozit bağı bulunmaz(monomer olduklarından).
8-Benedict yada Fehling çözeltileriyle kiremit kırmızısı renk verirler.
9- C(karbon) sayısına göre aşağıdaki gibi isimlendirilirler.
 
3 C lular trioz 4 C lular tetroz
5 C lular pentoz 6 C lular heksoz 7 C lular heptoz
gliser aldehit riboz, deoxiriboz glikoz,fruktoz,galaktoz


 

 

 

 

DİSAKKARİTLER
Genel özellikleri

1-İki monosakkaritin bir araya gelmesi ve bir su çıkışı ile (dehidrasyon sentezi) sentezlenirler.
2-Hücre zarından geçemediklerinden, hidroliz olurlar.(Dimer yapıda olduklarından)
3-Sindirim enzimleriyle hidrolize edilirler.
4-Suda çözünürler.
5-Yapısında glikozit bağı vardır:
(monosakkarit)n-------------> (Disakkarit)n/2 +  (H2O)n/2 Ayrıca n/2 sayıda da Glikozit bağı kurulur.
Monomerler        ------------> Dimer + Su Kurulan bağ adı : Glikozit
Monosakkaritler------------> Disakkarit + Su              "                  "            "
Glikoz  + Glikoz      ---------> Maltoz + Su                  "                  "            "
Glikoz  + Früktoz    ---------> Sukroz + Su                 "                  "            "
Glikoz + Galaktoz   ---------> Laktoz + Su                 "                  "            "

POLİSAKKARİTLER
Genel özellikleri:

1- (n) kadar glikozun dehidrasyon senteziyle birleşmesinden oluşurlar.
(monosakkarit)n-------> POLİSAKKARİT + (H2O)n-1 Ayrıca n-1 kadar Glikozit bağı oluşur. Hatırlayalım : NSOKB
2-Oluşumlarında n-1 sayıda su çıkar.
3.Hücre zarından geçemezler.Hidroliz olmaları gerekir.
4-Sindirim enzimleriyle hidrolize edilirler.
5-Hidrolizlerinde (n-1)kadar su harcanır.
6-Hayvanlarda glikojen, bitkilerde nişasta karbonhidrat depo formlarıdır.

POLİSAKKARİTLERİN ÇEŞİTLERİ:

1- Nişasta : Lügol(=iyot çözeltisi) ile mavi-siyah renk verir.
2- Glikojen: Lügol(=iyot çözeltisi) ile kahverengi -kırmızı verir
3- Selüloz : İyotlu çinko klorür ile açık mavi-yeşil
4- Pektin
5- Kitin

 

NİŞASTA

Genel Özellikleri
1- n kadar glikozun dehidrasyonundan oluşur.
2-Olayda n-1 kadar H2O oluşur.
3.-Olayda n-1 kadar alfa glikozit bağı kurulur.
4-Bitkilerde depo karbonhidrattır.
5-Sentezleri hücre içinde olur.
6-Hidrolizlerinde n-1 kadar su harcanır.
8-Hidrolizleri hücre içinde ve hücre dışında olabilir.
9-Lugol ile mavi -siyah rengi verir.
10.Glikozlar birbirlerine alfa glikozit bağları ile bağlanmıştır.
11.İki tip nişasta bulunur.
a) Amiloz tipi:Düz zincirler halinde bulunur ve suda çözünmez.
b) Amilopektin tipi: Dallanmış yapıda olup suda çözünür.


SELLÜLOZ

Genel Özelliklerİ
1-n kadar glikozun dehidrasyon ile birleşmesinden ile oluşur.
2-Olayda n-1 kadar glikozit bağı oluşur.
3-Olayda n-1 kadar H2O açığa çıkar.
4-Sentezleri hücre içinde gerçekleşir.
5-Hayvanlarda hidroliz enzimleri bulunmaz.Selüloz bazı tek hücreliler hariç ,canlılar tarafından sindirilemez.
6-Hidrolizinde n-1 kadar su harcanır. Olay hücre içinde veya hücredışında gerçekleşebilir.
7-Bitkilerde hücre çeperini oluşturur.
7-Suda çözünmezler.
8-İyotlu çinko klorür ile açık mavi-yeşil renk verir
9-Glikozlar birbirlerine beta glikozit bağları ile bağlanmıştır.

GLİKOJEN

GeneL Özellikleri
1-n kadar glikozun dehidrasyon ile birleşmesinden oluşur.
2-Olayda  n-1 kadar H2O açığa çıkar.
3-Olayda  n-1 kadar glikozit bağı kurulur.
4-Sentezleri insanda karaciğer ve çizgili kas hücrelerin de gerçekleşir.
5-Mantar ,hayvan ve insanlarda depo karbonhidrattır.
6-Dallanmış yapıda olup,suda çözünür.
7-Hücre zarından geçemez.
8-Sentezleri hücre içinde gerçekleşir.
9-Hidrolizinde n-1 kadar su harcanır. Olay hücre içinde veya hücredışında gerçekleşebilir.
10-Lügol(=iyot çözeltisi) ile kahverengi -kırmızı renk verir
11.Glikozlar birbirlerine alfa glikozit bağları ile bağlanmıştır.

PEKTİN :

İki bitki hücresini birbirine bağlayan orta lamelin asıl maddesidir. Genellikle kalsiyum pektat formunda karmaşık bir polisakkarittir.

KİTİN

Böceklerin dış iskeleti ve Mantarların(Fungi) hücre duvarını oluşturur. Amino şeker (glukozamin) türevi bir polimerdir.

KARBONHİDRATLARIN GÖREVLERİ

1-Canlılarda enerji verici olarak kullanılır.
2-Bitki , mantar ve bazı bakterilerin hücre çeperi esas maddesini oluşturur.
Bitkilerde sellüloz çeper, mantarlarda kitin çeper vardır. Bakterilerde ise hücre zarında ve zarın hemen dışında bulunan peptidoglikan katmanda yer alırlar.
3-Hücre zarlarında protein ve yağlarla bileşikler oluşturarak tanımlayıcı ve tanıyıcı maddeler olarak görev yaparlar. Bunların isimleri monosakkaritlerin özelliklerinde belirtilmiştir.
4-DNA , RNA , ATP , FAD (flavinamid adenin dinükleotit) , NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) gibi önemli organik maddelerin yapılarına katılırlar.

 

İÇERDİĞİ KARBON ÇOKLUĞUNA GÖRE ORGANİK MADDELER (çoktan aza doğru)
1-YAĞLAR    2-PROTEİNLER    3-KARBONHİDRATLAR

ENERJİ VERİM FAZLALIĞINA GÖRE ORGANİK MADDELER (çoktan aza doğru)
1-YAĞLAR              2-PROTEİNLER          3-KARBONHİDRATLAR

1 gr yağ 9,3 kcal
,
1 gr protein 5,3 kcal , 1 gr karbonhidrat 4,1 kcal (yaklaşık olarak) enerji verir.

         PARÇALANMA KOLAYLIĞINA GÖRE ORGANİK MADDELER (kolaydan zora doğru)
1-KARBONHİDRATLAR    2-PROTEİNLER   3-YAĞLAR
OKSİJENLİ SOLUNUMDA TERCİH EDİLME SIRASINA GÖRE ORGANİK MADDELER
1-KARBONHİDRATLAR 2-YAĞLAR 3-PROTEİNLER
        AÇLIK DURUMUNDA TÜKETİLME ÖNCELİĞİNE GÖRE ORGANİK MADDELER (insanda)
1-KARBONHİDRATLAR 2-YAĞLAR 3-PROTEİNLER
CANLI YAPIYA KATILMA SIRASINA GÖRE ORGANİK MADDELER (çoktan aza doğru)
1-PROTEİNLER 2-YAĞLAR 3-KARBONHİDRATLAR