Get Adobe Flash player

Site içi arama

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Sayaç

689352
Bugün58
Tüm zamanlar689352
IP niz :54Dot221Dot73Dot186
(2008 Aralık ayından itibaren)
Şuanda 11 konuk çevrimiçi

Videoları seyredemeyen windows tabanlı ziyaretçilerimizin adobe flash player eklentisini güncellemeleri gerekebilir.

Adobe Flash Player eklentisini sitesinden yüklemek için tıklayın

Enzimler

KİMYASAL tepkimelerin gerçekleşebilmesi için tepkimeye girecek madde moleküllerinin aktifleşmesi ve beliri enerji düzeyine ulaşması gerekir.Tepkimenin başlamasını sağlayan bu enerji düzeyine Aktivasyon Enerjisi adı verilir.Aktivasyon enerjisi tepkimeye göre farklı değerler alır.Ortam sıcaklığını artırmak aktivasyon enejisine ulaşmayı sağlar ve tepkimeyi hızlandırır.

Tepkimeyi hızlandırmanın bir yolu da katalizör kullanmaktır.Katalizör, tepkimeye girerek tepkime hızını artıran, fakat kendisi etkilenmeyen ve tükenmeyen kimyasal maddelerdir.Katalizörler tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürürler.

Canlılarda,tepkimenin gerçekleşmesi için ortam sıcaklığını artırmak, olumsuz sonuçlar doğuracak,yüksek sıcaklıktan canlının yaşamı sona erecektir.

aktv

Canlılarda, tepkimenin aktivasyon enerjisini düşüren ve çok daha çabuk  gerçekleşmesini sağlayan, protein yapılı katalizörlere, ENZİM adı verilir.

 

Enzimler aktivasyon enerjisini düşürmekle kalmayıp, reaksiyonun çok hızlı gerçekleşmesini de sağlarlar.

Örn: Katalaz enzimi 5.000.000 H2O2 / 1 sn. de 1/2 O2 ve H2O ya parçalar.

 

enzmyap

Enzimlerin yapısı

Enzimler ya salt protein kısımdan (apoenzim) yada buna ilave olarak kofaktör(inorganik yardımcı maddeler) yada koenzim(organik yardımcı maddeler)  katılımından oluşurlar.

Enzimin substrat ile bağlandığı bölgesi protein kısmında bulunur ve Aktif Bölge adını alır. Aktif bölge ayrıca, enzimin substrata özgüllüğünü sağlar.

Salt protein yapılı enzimlere örnek olarak, ÜREAZ verilebilir.

Bileşik enzimlere örnek olarak ise KATALAZ verilebilir.

ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Enzimlerin etkiledikleri maddelere Substrat denir.Enzim, substrat ile ES bileşimini aktif bölgesi ile yapar.Enzim, S yapısını değiştirerek ürünü oluşturur.E değişmeden çıkar ve başka bir S ile etkileşir.

Genel hidroliz tepkimesiözeti  E+S + H2O ---> ES bileşimi -----> E + Ü1+Ü2

Genel dehidrasyon tepkimesi özeti: E+S1+S2 ---> ESS bileşimi -----> E + Ü

2.Sindirim enzimleri hariç olmak kaydıyla, enzimler genellikle tersinir(çift yönlü) çalışırlar.

Örn: CO2 + H2O «------------------------------------» H2CO3
KARBONİK ANHİDRAZ

3.Hücrede tepkime çeşiti kadar enzim çeşiti vardır.(DÜŞÜNELİM! Nedenböyledir?)

4.Her bileşik enzim yalnız bir çeşit koenzim yada kofaktör ile bütünleşebilirken; koenzim yada kofaktörler birden çok enzim ile bütünleşebilirler.

enzm-koen

Örneğimizde E1 sadece NAD ile E3 te Sadece FAD ile bütünleşebilirken, NAD ise E1 ve E2 ile bütünleşebilmektedir.

5.Enzimler çok hızlı çalışırlar.Enzimin1 saniyede etki ettiği S sayısına Etkinlik (turn over) Değeri denir.Bu değer, katalaz için 5.000.000 H2O2 iken; Üreaz için 30.000 üre dir.

6.E ile S arasında anahtar - kilit benzeri bir uyum vardır.Bu uyum E in aktif bölgesi yoluyla gerçekleştirilir.

7.E kimyasal tepkimeden değişmeden çıkarlar.Yıpranıncaya kadar tekrar kullanılır,yıpranınca parçalanıp, yeniden üretilirler.

8. Bir gen bir enzim hipotezine göre, canlının her geni ile bir enzim sentezlenmektedir.

9.E ler takım halinde çalışırlar.Bir E in Ü nü, diğer E in S olabilir.

gen1e1

Yukarıdaki örnekte A maddesi E1 in sübstratı B ise ürünüdür.B aynı zamanda E2 nin S ıdır.

Ortamda yeterli sayıda son ürün oluşunca ,son ürünler ilk E i bloke eder.Böylece gereksiz madde sentezi önlenir.

Eğer gen 2 mutasyona uğrarsa E2 bozulur yada üretilemez.Bu durumda ortamda B maddesi birikimi artar.Bu durum, metabolik bir hastalığa yol açabilir.

Örneğin Fenilketonuri hastalığı (ileri derecede zeka geriliği) fenil alanin hidroksilaz enzimi eksikliği ile gözlenir.

10.Enzimler canlılarda hücre içinde üretilir.Canlılarda kullanmı hücre içi yada hücre dışı ortamlarda olabilmektedir.

ARAŞTIRALIM : Yapay enzim üretimi hangi alanlarda, ne amaçla yapılmaktadır?

11.E lerin adlandırlmaları: Genellikle substrat adınan yada yaptıkları işten türetilen bir isim alırlar.

İnaktif E ler isimlerinin sonuna "jen" eki alırlar. PEPSİNOJEN gibi

Aktif E ler isimlerinin sonuna "az" eki alırlar. LİPAZ gibi.

Bu kurala uymayan E lerde vardır.Örn. PEPSİN gibi.

 

ENZİMLERLE İLGİLİ ANİMASYONU İZLEYELİM