Get Adobe Flash player

Site içi arama

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Sayaç

675286
Bugün21
Tüm zamanlar675286
IP niz :54Dot196Dot105Dot189
(2008 Aralık ayından itibaren)
Şuanda 5 konuk çevrimiçi

Videoları seyredemeyen windows tabanlı ziyaretçilerimizin adobe flash player eklentisini güncellemeleri gerekebilir.

Adobe Flash Player eklentisini sitesinden yüklemek için tıklayın

KARBONHİDRATLAR

MONOSAKKARİTLER

Genel Özellikleri
1-Hücre zarından geçerler bu nedenle hidrolizlerine gerek yoktur.
2-Karbonhidratların yapıtaşlarıdır.(Monomerdirler)
3-Riboz ve deoksiriboz nükleik asitlerin yapısına katılırlar.
4-Suda çözünürler.
5-Protein ve lipitlerle bileşik oluşturabilirler.
Proteinler + karbonhidratlar = GLİKOPROTEİN
Lipitler + karbonhidratlar = GLİKOLİPİT
6-Enerji verici olarak kullanılırlar.
7-Yapılarında glikozit bağı bulunmaz(monomer olduklarından).
8-Benedict yada Fehling çözeltileriyle kiremit kırmızısı renk verirler.
9- C(karbon) sayısına göre aşağıdaki gibi isimlendirilirler.


3 C lular trioz 4 C lular tetroz
5 C lular pentoz 6 C lular heksoz 7 C lular heptoz
gliser aldehit riboz, deoxiriboz glikoz,fruktoz,galaktoz


 

DİSAKKARİTLER
Genel özellikleri
1-İki monosakkaritin bir araya gelmesi ve bir su çıkışı ile (dehidrasyon sentezi) sentezlenirler.
2-Hücre zarından geçemediklerinden, hidroliz olurlar.(Dimer yapıda olduklarından)
3-Sindirim enzimleriyle hidrolize edilirler.
4-Suda çözünürler.
5-Yapısında glikozit bağı vardır:
(monosakkarit)n-------------> (Disakkarit)n/2 +  (H2O)n/2  Ayrıca n/2 sayıda da Glikozit bağı kurulur.

Monomerler        ------------> Dimer + Su  Kurulan bağ adı : Glikozit
Monosakkaritler------------> Disakkarit + Su              "                  "            "
Glikoz  + Glikoz      ---------> Maltoz + Su                  "                  "            "
Glikoz  + Früktoz    ---------> Sukroz + Su                 "                  "            "
Glikoz + Galaktoz   ---------> Laktoz + Su                 "                  "            "

POLİSAKKARİTLER

Genel özellikleri:
1- (n) kadar glikozun dehidrasyon senteziyle birleşmesinden oluşurlar.
(monosakkarit)n-------> POLİSAKKARİT + (H2O)n-1
Ayrıca n-1 kadar Glikozit bağı oluşur. Hatırlayalım : NKSOKB
2-Oluşumlarında n-1 sayıda su çıkar.
3.Hücre zarından geçemezler.Hidroliz olmaları gerekir.
4-Sindirim enzimleriyle hidrolize edilirler.
5-Hidrolizlerinde (n-1)kadar su harcanır.
6-Hayvanlarda glikojen, bitkilerde nişasta karbonhidrat depo formlarıdır.

POLİSAKKARİTLERİN ÇEŞİTLERİ:

1- Nişasta : Lügol(=iyot çözeltisi) ile mavi-siyah renk verir.
2- Glikojen: Lügol(=iyot çözeltisi) ile kahverengi -kırmızı verir
3- Selüloz : İyotlu çinko klorür ile açık mavi-yeşil
4- Pektin
5- Kitin

NİŞASTA Genel Özellikleri:
1- n kadar glikozun dehidrasyonundan oluşur.
2-Olayda n-1 kadar H2O oluşur.
3.-Olayda n-1 kadar alfa glikozit bağı kurulur.
4-Bitkilerde depo karbonhidrattır.
5-Sentezleri hücre içinde olur.
6-Hidrolizlerinde n-1 kadar su harcanır.
7-Hidrolizleri hücre içinde ve hücre dışında olabilir.
8-Lugol ile mavi -siyah rengi verir.
9.Glikozlar birbirlerine alfa glikozit bağları ile bağlanmıştır.
10.İki tip nişasta bulunur.
a) Amiloz tipi:Düz zincirler halinde bulunur ve suda çözünmez.
b) Amilopektin tipi: Dallanmış yapıda olup suda çözünür.

SELLÜLOZ Genel Özelliklerİ
1-n kadar glikozun dehidrasyon ile birleşmesinden ile oluşur.
2-Olayda n-1 kadar glikozit bağı oluşur.
3-Olayda n-1 kadar H2O açığa çıkar.
4-Sentezleri hücre içinde gerçekleşir.
5-Hayvanlarda hidroliz enzimleri bulunmaz.Selüloz bazı tek hücreliler hariç ,canlılar tarafından sindirilemez.
6-Hidrolizinde n-1 kadar su harcanır. Olay hücre içinde veya hücredışında gerçekleşebilir.
7-Bitkilerde hücre çeperini oluşturur.
8-Suda çözünmezler.
9-İyotlu çinko klorür ile açık mavi-yeşil renk verir
10-Glikozlar birbirlerine beta glikozit bağları ile bağlanmıştır.

GLİKOJEN GeneL Özellikleri
1-n kadar glikozun dehidrasyon ile birleşmesinden oluşur.
2-Olayda  n-1 kadar H2O açığa çıkar.
3-Olayda  n-1 kadar glikozit bağı kurulur.
4-Sentezleri insanda karaciğer ve çizgili kas hücrelerin de gerçekleşir.
5-Mantar ,hayvan ve insanlarda depo karbonhidrattır.
6-Dallanmış yapıda olup,suda çözünür.
7-Hücre zarından geçemez.8-Sentezleri hücre içinde gerçekleşir.
9-Hidrolizinde n-1 kadar su harcanır. Olay hücre içinde veya hücredışında gerçekleşebilir.
10-Lügol(=iyot çözeltisi) ile kahverengi -kırmızı renk verir
11.Glikozlar birbirlerine alfa glikozit bağları ile bağlanmıştır.

PEKTİN : İki bitki hücresini birbirine bağlayan orta lamelin asıl maddesidir. Genellikle kalsiyum pektat formunda karmaşık bir polisakkarittir.

KİTİN Böceklerin dış iskeleti ve Mantarların(Fungi) hücre duvarını oluşturur. Amino şeker (glukozamin) türevi bir polimerdir.

KARBONHİDRATLARIN GÖREVLERİ
1-Canlılarda enerji verici olarak kullanılır.
2-Bitki , mantar ve bazı bakterilerin hücre çeperi esas maddesini oluşturur.
Bitkilerde sellüloz çeper, mantarlarda kitin çeper vardır.
Bakterilerde ise hücre zarında ve zarın hemen dışında bulunan peptidoglikan katmanda yer alırlar.
3-Hücre zarlarında protein ve yağlarla bileşikler oluşturarak tanımlayıcı ve tanıyıcı maddeler olarak görev yaparlar.
Bunların isimleri monosakkaritlerin özelliklerinde belirtilmiştir.
4-DNA , RNA , ATP , FAD (flavinamid adenin dinükleotit) ,
NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) gibi önemli organik maddelerin yapılarına katılırlar.

İÇERDİĞİ KARBON ÇOKLUĞUNA GÖRE ORGANİK MADDELER (çoktan aza doğru)
1-YAĞLAR    2-PROTEİNLER    3-KARBONHİDRATLAR
ENERJİ VERİM FAZLALIĞINA GÖRE ORGANİK MADDELER (çoktan aza doğru)
1-YAĞLAR        2-PROTEİNLER        3-KARBONHİDRATLAR
1 gr yağ 9,3 kcal , 1 gr protein 5,3 kcal , 1 gr karbonhidrat 4,1 kcal enerji verir.
PARÇALANMA KOLAYLIĞINA GÖRE ORGANİK MADDELER (kolaydan zora doğru)
1-KARBONHİDRATLAR    2-PROTEİNLER   3-YAĞLAR
OKSİJENLİ SOLUNUMDA TERCİH EDİLME SIRASINA GÖRE ORGANİK MADDELER
1-KARBONHİDRATLAR 2-YAĞLAR 3-PROTEİNLER
AÇLIK DURUMUNDA TÜKETİLME ÖNCELİĞİNE GÖRE ORGANİK MADDELER (insanda)
1-KARBONHİDRATLAR 2-YAĞLAR 3-PROTEİNLER
CANLI YAPIYA KATILMA SIRASINA GÖRE ORGANİK MADDELER (çoktan aza doğru)
1-PROTEİNLER 2-YAĞLAR 3-KARBONHİDRATLAR