Get Adobe Flash player

Site içi arama

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Sayaç

689352
Bugün58
Tüm zamanlar689352
IP niz :54Dot221Dot73Dot186
(2008 Aralık ayından itibaren)
Şuanda 7 konuk çevrimiçi

Videoları seyredemeyen windows tabanlı ziyaretçilerimizin adobe flash player eklentisini güncellemeleri gerekebilir.

Adobe Flash Player eklentisini sitesinden yüklemek için tıklayın

Proteinler

Proteinler temelde % 50-55 karbon, % 6-7 hidrojen, % 20-23 oksijen, % 12-19 azot ve %0.2-3.0 kükürt içeren ve yalnızca ribozomlarda sentezlenen bileşiklerdir. Bazı proteinlerde bunlardan başka P, Fe, Zn, Cu gibi elementler de bulunabilmektedir.Farklı proteinler,değişik sayı ve çeşitte aminoasit içerirler . Proteinlerin yapısına giren 22 çeşit amino asit vardır. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=2&soru_id=4244

Aminoasit molekülleri, bir ucunda "amino grubu ( NH2 ) " diğer ucunda ise "karboksil ( COOH )" grubu taşırlar. Aminoasitlerin yan yana gelip zincirler oluşturarak proteinleri sentezlemesi, bu iki grubun aralarında kovalent veya iyonik bağ yapmasıyla gerçekleşir. İki aminoasit yan yana geldiğinde COOH ve NH2 grupları arasında bağlanma meydana gelir ve bu bağa "peptid bağı" adı verilir. Bağlanma sırasında ise bir su molekülü sebest kalır.

İki aminoasidin yan yana gelmesiyle oluşan yapıya "dipeptid", üç veya daha fazla (yüzlerce ya da binlerce) aminoasidin yan yana gelmesiyle oluşan zincire ise "polipeptid" adı verilir. Genel bir kural olarak yapısında 10 kadar aminoasit içeren peptid zincirleri oligopeptid, daha uzun zincirli peptidler ise polipeptid olarak adlandırılır.

Aminoasitler amfoteriktirler.Yani amino gurubu,asitik ortamda H alarak baz gibi davranırken; karboksil gurubu bazik ortamda , H vererek asit gibi davranır.

Her proteinin karakteristik üç boyutlu doğal bir yapısı vardır. Üç boyutlu yapısı bozulmuş (denatüre olmuş ) bir protein biyolojik etkinliğini de kaybeder. Primer (birincil)yapı her proteinde yer almakta, buna karşılık bazı proteinler sekonder (ikincil)yapıda bazıları ise tersiyer (üçüncül)veya kuarterner(dördüncül) yapıda kendilerine özgü üç boyutlu yapılarına kavuşmaktadır.

3boyutBirincil yapı: Bir protein molekülünü oluşturan polipeptid zinciri veya zincirlerindeki aminoasitlerin düz sıralanışı proteinlerin primer yapısını oluşturur.

İkincil yapı: Peptid zinciri üzerinde belirli bölgeler yan zincirlerle ve/veya kendi üzerine katlanarak bağlar oluşturur.İkincil yapıya kararlılık kazandıran aynı polipeptid zinciri üzerinde kurulan H köprüleridir.

Üçüncül yapı: Protein molekülünün yuvarlak veya elipsoid bir şekil alabilmesi için ikinci yapıyı meydana getiren dizilişlerin üst üste katlanması veya yumak şeklinde sarılması ile olur.

Dördüncül yapı: Birden fazla polipeptid zinciri (alt birimi ) içeren proteinlerde polipeptid zincirleri tersiyer yapıyı oluşturan aynı bağ tipleriyle birbirleriyle salkımlar, topluluklar yaparak birleşir ve kuarterner yapıyı oluşturur.

Bioaktif proteinler 3.cül ya da 4.ül yapıdadırlar.Örneğin enzimler 3. yada 4.cül yapıdadırlar.

Proteinlerin birincil yapıdan dördüncü yapıya kadar değişimlerinin animasyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

{denvideo 1-4yapi.flv}

Proteinlerin tersiyer veya kuarterner yapısını oluşturan bağlar bazı koşullarda parçalanarak üç boyutlu yapının bozulmasına neden olur. Denatürasyon sırasında kovalent bağlar korunur. Ancak disülfit bağları kırılarak çok sayıda sülfidril grubu açığa çıkarır. Yani molekül yumak şeklini koruyamayıp açılmaya, düz şekil alamaya başlar. Bu durum ise denatürasyon olarak tanımlanır.

Proteinlerin denatürasyonunu tetikleyen etmenler: *50-60º C’ nin üstünde sıcaklık * asitler, bazlar,alkol, aseton, eter gibi organik çözücüler • Üre * guanidin HCl Ağır metaller U.V. * fiziksel etkenler İyonik deterjanlar

Denaturasyonla ilgili animasyonu aşağıda izleyebilirsiniz

Denatüre proteinler bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederler. Ancak peptid bağlarına hala sahip olup besin değerini kaybetmez.

Renaturasyon:Bazı durumlarda, denaturasyona neden olan etkenler düzeltildiğinde, proteinin yeniden 3.ül ya da 4. cül yapısına kavuşmasıdır.

Proteinlerin çözünemez duruma gelmesine neden olan değişiklikler ise koagülasyon olarak adlandırılır. Örneğin, yumurta veya hamur pişirilince koagülasyon olayı gerçekleşir ve bu olay geri dönüşümsüzdür.

PROTEİNLERİN ÖZELLİKLERİ

* Proteinler canlının en küçük birimi olan hücrelerin en önemli yapıtaşlarındandır.

* Dokuların oluşumunda ve onarımında kullanılır.

* Enzimlerin tümü, hormonların birçoğu ve virüslerin kılıfları protein yapısındadır.

* Proteinlerin kendi sentez olayları, protein yapısında olan enzimler sayesinde gerçekleşir.

* Protein içeren besinleri, yeteri oranda almak, insanda elzem aminoasitlerin alımını sağlar.

* Proteinler vücudun enerji kaynağı değildir. Ancak proteinler vücuda fazla miktarda alındığında ya da vücutta yeterli enerji kaynağı olmadığında enerji kaynağı olarak kullanılır.

* Organizmada taşıma ve depolama görevi üstlenir. Örneğin; hemoglobin alyuvarlarda, miyoglobin ise kasta oksijen taşırken, demir kanda transferrin tarafından taşınır, Fe karaciğerde ise ferritin ile kompleks oluşturarak depo edilir.

* Proteinler vücuda mekanik destek sağlamada da görev üstlenir. Vücuda destek sağlayan deri ve kemiğin gerilme kuvveti, kolayca fiber oluşturan ve uzun bir protein olan kollagenin varlığı ile sağlanır.

* İmpulsların oluşumu ve iletiminde rol oynarlar.(İmpuls=Uyartı)

* Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan ya da dolaylı olarak görevleri vardır.

* Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında, antikor olarak hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılır.Antikorlar ve antijenler protein yapısındadırlar.

* Büyüme, başkalaşım ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindir.

* Kanın pıhtılaşmasında rol oynar.(Fibrinojen çökeldiğinde fibrin(pıhtı proteini) oluşturan bir proteindir.)

* Özellikle kanda asit-baz dengesini korumak için tampon vazifesi görür.

* Kontraksiyonda görev alır.(Kontraksiyon=kasılma)

Kuvaşiorkor:Kalorisi yeterli fakat proteinsiz diyetle beslenen çocukların hastalığıdır. Saf veya safa yakın karbonhidratla beslenen çocuklarda görülür. Büyüme ve gelişme durmuştur. En önemli belirti ödemdir. Kandaki albümin ve serbest amino asitler azalmıştır.

Vücudumuzda 30 bin civarında farklı protein olduğu tahmin edilmektedir.

Proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan etkenler:

1. Amino asit Sayısı 2.Amino asit Sırası 3.Amino asit Çeşiti

Esansiyel amino asitlerin isimleri :
Arginine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine Threonine, Tryptophan, Valine.